Văn phòng 125m2 G84 – 125m2

Địa điểm: 129 Ô Chợ Dừa
Diện tích: 125m2
Đơn vị thiết kế và thi công: Min Architect