Shop Decor 44m2 LUMA – 44m2

Chủ đầu tư: Mai Anh
Địa điểm: Ecopark
Diện tích: 44m2
Đơn vị thiết kế và thi công: Min Architect