Căn hộ theo phong cách FarmHouse

Căn hộ có 1 Phòng khách bếp & 2 Phòng ngủ
Đơn vị thiết kế & thi công | 𝐌𝐢𝐧 𝐀𝐫𝐜𝐡𝐢𝐭𝐞𝐜𝐭
Chủ đầu tư                       | 𝐌𝐫.𝐗𝐮𝐚̂𝐧
Diện tích                           | 𝟕𝟎𝐦𝟐
Phong cách thiết kế          | 𝐅𝐚𝐫𝐦𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞