Căn hộ 120m2 Ngoại Giao Đoàn – 120m2

Chủ đầu tư | 𝐌ss. Thảo
Địa điểm | 𝐂𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐮̛ Ngoại Giao Đoàn
Diện tích | 120 𝐦𝟐
Căn hộ có 1 Phòng khách bếp & 2 Phòng ngủ
Phong cách thiết kế | Tân Cổ Điển – 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠
Đơn vị thiết kế & thi công | 𝐌𝐢𝐧 𝐀𝐫𝐜𝐡𝐢𝐭𝐞𝐜𝐭