Căn hộ 280m2 DUPLEX FIVE STAR-280m2

DUPLEX FIVE STAR
— Diện tích: 280m2
— Vị trí: Hà Nội
— Thực hiện: MIN ARCHITECT